Rekonstrukce toalet

Realizace - Osekání původních obkladů a dlažeb.

Stavební úpravy, úpravy dveřních otvorů, obezdívky.

Cementové stěrky na stěny, podlaha PanDomo K2.